Български
  English
  Русский
ТЪРСЕНЕ В САЙТА      

За нас

АтомЕнергопроект ООД започва своята дейност в началото на 2002 година.

Фирмата е основана от водещи специалисти в областта на ядрената енергетика, с богат опит в изпълнението на разработки в областта на енергетиката и в проектирането на съоръжения за ядрени централи и обекти. Специалисти от фирмата са заемали отговорни позиции при изграждането на АЕЦ “Козлодуй” и АЕЦ “Белене”. Участвали са в разработването на концепциите за реконструкция и модернизация на АЕЦ "Козлодуй" и в разработването на проектите за редица мерки от програмите за модернизация в съответствие със съвременните международни стандарти.

Днес специалистите на фирмата участват активно в разработките и анализите, свързани с продължаване строителството на АЕЦ “Белене” и с изграждането на нова ядрена мощност в България. Те работят по редица консултантски проекти, анализи и прогнозни разработки, свързани с развитието на ядрената енергетика и на електроенергийния сектор в Република България.

Фирмата има водеща роля при разработване на проекта за реконструкция и модернизация на изследователския ядрен реактор на БАН. Участва активно и в проектите, свързани с безопасното управление на радиоактивни отпадъци /РАО/ и отработено ядрено гориво /ОЯГ/ - в цех за преработка на радиоактивни отпадъци /ЦПРАО/, хранилище за отработено гориво /ХОГ/ в АЕЦ "Козлодуй" и постоянно хранилище за радиоактивни отпадъци /ПХРАО/ Нови хан.

Заедно с това, специалистите от АтомЕнергопроект ООД имат опит и изпълняват множество проектни разработки за конвенционални граждански и промишлени обекти.