Български
  English
  Русский
ТЪРСЕНЕ В САЙТА      
 

Сертификати


Освен сертификата за съответствие с ISO 9001:2000 притежаваме още:

  • Лицензия за превоз на радиоактивни вещества

  • Лицензия за използване на ИЙЛ за стопански цели

  • Лиценз за строителен надзор – дъщерна фирма “АЕП Консулт” ООД

  • Удостоверение за вписване в публичен регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи

  • Удостоверение за вписване в публичен регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради