Български
  English
  Русский
ТЪРСЕНЕ В САЙТА      

Изследвания и анализи

АтомЕнергопроект извършва специализирани изследвания и анализи за:

  • технико-икономически анализи за изграждане на нови мощности, реконструкция и модернизация

  • предпроектни проучвания

  • развитие на електроенергийния сектор

  • енергийна ефективност

  • безопасност на ядрени блокове и изследователски реактори

  • изотопни изследвания