Български
  English
  Русский
ТЪРСЕНЕ В САЙТА      

Проектиране

АтомЕнергопроект извършва комплексно проектиране на енергийни, промишлени и граждански обекти, включващи всички необходими проектни части:

 • Архитектурна част

 • Строително-конструктивна част /СК/

 • Машинно-технологична част

 • Електрическа част

 • Отопление, вентилация и климатизация /ОВ и К/

 • Водоснабдяване и канализация /В и К/

 • Автоматизирани системи за управление и мониторинг /АСУ и М/

 • Системи за контрол и управление

 • Охранителни системи

 • Противопожарни системи

 • Планове за безопасност и здраве.