Български
  English
  Русский
ТЪРСЕНЕ В САЙТА      

За нас: Основни дейности

АтомЕнергопроект ООД предлага следните услуги в специфичните области на дейност:

 • Управление на проекти;

 • Проектни графици (ниво 1, 2 и 3) контрол на разходите;

 • Предпроектни проучвания, инвестиционни и NPV-анализи;

 • Комплексно проектиране на обекти, включващо частите Архитектура, строителна част, електрическа част, част ОВ и К, КИП и А, В и К, ПБЗ

 • Авторски надзор при изпълнение на проектите;

 • Комплексен инженеринг – проекти под ключ;

 • Анализи и изследвания за развитие на електроенергийния сектор, включително планиране на дългосрочното развитие по метода на най-малките разходи;

 • Изотопни изследвания в областта на енергетиката;

 • Специализирани научно-изследователски дейности в областта на ядрената енергетика и изследователските ядрени реактори;

 • Експертна техническа поддръжка на операторите на ядрени централи и изследователски реактори и на Агенцията за ядрено регулиране;

 • Консултации в областта на националното законодателство в енергийната и ядрената област;

 • Проекти по енергийна ефективност и енергийни одити – очакваме лиценз;

 • Изследвания за използване на възобновяеми източници;

 • Специализирани технически преводи от и на английски и руски език.

 • Строителен надзор, изпълняван от дъщерната фирма “АЕП Консулт” ООД.