Български
  English
  Русский
ТЪРСЕНЕ В САЙТА      

За нас: Области на дейност
 • Ядрена енергетика и ядрени технологии;

 • Ядрени изследователски реактори;

 • Неутронни генератори и ускорители;

 • Инсталации за преработка и съхранение на радиоактивни отпадъци /РАО/;

 • "Горещи" камери;

 • Ядрена безопасност;

 • Радиационна защита;

 • Аварийно планиране;

 • Центрове за управление на авариите;

 • Системи за радиационен контрол;

 • Анализи на аварийни ситуации и техническа обосновка на бeзопасността на ядрени съоръжения;

 • Горивен цикъл;

 • Извеждане от експлоатация на ядрени блокове;

 • Квалификация на оборудването и оценка на остатъчния му ресурс;

 • Якостни изследвания на оборудване и тръбопроводи;

 • Сеизмично укрепване на конструкции и съоръжения;

 • Отработено ядрено гориво – безопасно управление;

 • Безопасно управление на РАО;

 • Системи за мониторинг на околната среда;

 • Индустриални системи – технология, електрическа част, ОВ и К, КИП и А, системи за контрол и управление;

 • Строителни конструкции – промишлени и граждански;

 • Автоматизирани системи и мониторинг;

 • Информационни технологии;

 • Системи за противопожарна защита;

 • Системи за охрана и наблюдение;

 • Развитие на електроенергийния сектор, технико-икономически проучвания и финансови анализи на инвестиционни проекти в енергетиката;

 • Енергийна ефективност;

 • Изотопни изследвания в енергетиката;

 • Технически спесификации и тръжни документации.