Български
  English
  Русский
ТЪРСЕНЕ В САЙТА      

Специалности: Ядрени технологии

Основни дейности:

 • оценки и анализи на безопасността на ядрени съоръжения;
 • проектиране на технологични системи за ядрени и конвенционални съоръжения;
 • методики, изследвания, оценки и анализи за управление на РАО и ОЯГ;
 • якостни анализи на конструкции, системи и компоненти;
 • разработване на експлоатационна документация.

   

Специализирани програмни продукти:

 • за оценка на радиационната защита на ядрени съоръжения Micro Shield, Micro Skyshine
 • за проектиране на тръбопроводни системи Pipe Pack, Pipe Flow
 • за съставяне на спецификации Building Manager 

   

По-важни проекти:

 • Проучвания за увеличаване капацитета на ХОГ в АЕЦ”Козлодуй” чрез уплътнено съхраняване на ОЯГ;
 • Отчет за оценка на безопасността и технологичен регламент за експлоатация на ХОГ в АЕЦ”Козлодуй”;  
 • Проучвания, проекти, изследвания и анализи, свързани с изграждането, въвеждането в експлоатация и оценката на безопасността на комплекса съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци в АЕЦ”Козлодуй”;
 • Технически проект за реконструкцията на изследователски реактор ИРТ-2000 на БАН, общ план за частичен демонтаж при реконструкцията и оценка на безопасността на реконструирания реактор;
 • Проучвания, изследвания и анализи за подновяване на строителството на АЕЦ”Белене";
 • Идеен проект за изграждане на гореща камера в ПХРАО-Нови Хан както и множество работни проекти за системи и съоръжения от инфраструктурата на АЕЦ”Козлодуй” и други.