Български
  English
  Русский
ТЪРСЕНЕ В САЙТА      

Специалности: Електрически системи


Извършва проектни разработки за:

 • Трансформаторни постове , разпределителни уредби и електро захранване – 0,4кV, 6,10,20кV;

 • Силнотокови инсталации включващи осветителна инсталация за работно, аварийно и районно осветление, силови ел. инсталации включващи захранване на технологични потребители, ел. контактна мрежа с общо предназначение и контактна мрежа за захранване на специални технически средства, ел. захранване на ОВиК и ВиК потребители;

 • Защитни инсталации включващи заземление и мълниезащита;

 • Слаботокови инсталации и уредби включващи телефонна, домофонна, звънчева, повиквателни, оповестителни, пожароизвестителни, сигнално охранителни инсталации;

 • Информационни системи; автоматика и управление на технологични, ОВиК и ВиК консуматори.

Специализирани програмни продукти:

 • Програма за прожекторно изчисления CalkoLux
 • Програми за светотехнически изчисления
 • Програма за светотехнически изчисления за затворени помещения 3F Filippi

По-важни проекти:

 • Център за управление на авариите на АЕЦ “Козлодуй”

 • Цех за преработка на радиоактивни отпадъци” на АЕЦ “Козлодуй”

 • Учебен тренировъчен център на АЕЦ “Козлодуй”

 • Трансформаторни постове и уредби на сградите на Ръководство на въздушното движение София;

 • Прожекторно осветление за П/ст Марица изток, П/ст Добруджа , П/ст Пловдив, П/ст Варна;

 • Ел. инсталационни проектни решения за Х-л “Двореца” Велинград; Бизнес инкубатор –Мездра; Сграда 10 на Бизнес парк София; Търговски комплекс “Кореком-Принцес”, Болничен комплекс Хасково, Реконструкция на първа градска болница;

 • Дизел генераторни станции за резервно захранване на Център за управление на авариите и на П/ст Марица изток , П/ст Пловдив, П/ст Добруджа

 • Ефектно осветление на гр. Несебър.