Български
  English
  Русский
ТЪРСЕНЕ В САЙТА      

Специалности: Отопление, вентилация и климатизация

 

Отделът е специализиран в разработването на следните основни направления в областта на отоплението, вентилацията и климатичната техника:

1. Изготвяне на проектни решения за всички сгради, намиращи се на площадката на АЕЦ:

 • външни топлопреносни мрежи и абонатни станции; 
 • вътрешни отоплителни инсталации (конвективно среднотемпературно отопление, нискотемпературно подово лъчисто и таванно отопление и др.;
 • вентилационни инсталации с обработка на въздуха(филтриране, подгряване, обезшумяване и др.)
 • вентилационни очистващи инсталации(филтриране с различна степен на очистване, включително с НЕРА филтри, циклони, както и газово очистване чрез скрубери, хидро обезпрашаване и др.);
 • климатични инсталации (индивидуални и централизирани, еднозонални и многозонални, комбинирани с очистване на въздуха и др.);
 • хладилни инсталации(централизирано  и индивидуално студоснабдяване на всички видове консуматори на студ);
 • използване на отпадна топлина и реализиране принципите на енергийна ефективност;
 • обезпрашителни инсталации - дърводелни, варови стопанства и др.

          2. Провеждане на енергийни одити на сгради и обследване на енергийна ефективност на енергийни потребители.

          3. Изготвяне на технико-икономически енергийни анализи.

          4. Изготвяне на технически анализи при съвместната работа на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации.    

          5. Прилагане на мерки за обезшумяване на инсталации и оборудване.

          6. Изпълнение на проектни технически решения на пълен инженеринг.

По-значими разработки:

 • Подмяна на директна схема /директна абонатна станция/ за топлоподаване към вътрешна отоплителна инсталация на ОСК с индиректна схема;
 • Топлозахранване и АС на базата на “Енергомонтаж АЕК”АД;
 • АЕЦ „Козлодуй” - ЦПРАО, ДСАПП, Сграда на СББ от СК3, Лабораторен комплекс СК3, Учебен център - пълномащабен тренажор, Дублиращ център за управление на авариите, Централен архив , Стационарна лаборатория за радиационна дефектоскопия, помещения ЕК 1203 и ЕК 1202 5 и 6 блок - ОВ и К;     
 • Дом на енергетика гр. Козлодуй, Общежитие №1 в гр. Козлодуй – ОВ и К;
 • Реконструкция на реактор ИРТ-2000 към ИЯИЯЕ – БАН в реактор с малка мощност – ОВ и К;
 • Гореща камера в ПХРАО Нови хан – ОВ и К;         
 • Хладилни инсталации за отделяне на влагата от водород на турбогенератори 9GQ и 10 GQ тип ТВВ-1000-4УЗ, 5 и 6 блок;       
 • Предварителни проучвания и изследвания за подмяна на пароежекторни хладилни машини с абсорбционни за блокове 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй”;        
 • Термопомпена инсталация – централно студоснабдяване и оползотворяване на отпадна топлина от силови трансформатори;       
 • Дом на енергетика гр. Козлодуй – анализ на  варианти за топло и студоснабдяване на сградата;         
 • Общежитие №1 в гр. Козлодуй - анализ на  варианти за топло и студоснабдяване на сградата. Анализ на варианти за топлоизолация на сградата;         
 • ДТВ БПС 4;
 • Анализ за съвместна работа на смукателните вентилационни инсталации към естакадата към комина на СК-2;         
 • Обосновка за влияние на въздушните потоци при включване на Смукателната инсталация от Лабораторен комплекс в комина на СК-3;        
 • Анализ на възможността и времето за безаварийно съхранение на ОЯГ в залата на ХОГ  при отказ на вентилационните системи и охлаждащите инсталации;         
 • Анализ на работата на вентилационните системи  в ХОГ и вариантни решения за реконструкция на вентилационните и охлаждащите инсталации;    
 • АЕЦ „Козлодуй” Обезшумяване на СБК 1 – 1, 2 блок;         
 • Осигуряване нормални експлоатационни условия на ниво на шум в помещения на РХЛ, на ИРТ-2000 към ИЯИЯЕ – БАН;        
 • Център за управление на авариите „Система за автоматизирано следене и поддържане на климатичните параметри” – пълен инженеринг;         
 • Климатизация на помещения ЕК 1203 и ЕК 1202 във връзка със замяна на АСУТ и УКТС;
 • Частична климатизация в помещение СГИУ 5 и 6 ЕБ;        
 • Вентилацията на помещение Т4 и барче в симулаторния комплекс на сградата на УТЦ.