Български
  English
  Русский
ТЪРСЕНЕ В САЙТА      

Специалности: Системи за контрол и управление

Извършва проектиране на системи за автоматизация, консултантски и инженерингови услуги в енергийния сектор (АЕЦ, ТЕЦ и ОЦ):

 • Проектиране, доставка, монтаж, внедряване, гаранционно обслужване на:

  • Информационно - управляващи системи: проучвателни работи и изготвяне на технологични алгоритми, развитие и внедряване на съвременни методи и алгоритми за управление;

  • КИП и А;

  • Автоматизирано електрозадвижване.

 • Анализи на съществуващи системи за контрол и управление, оценка на надеждността им, предложения за модернизация.

По-важни проекти:

 

 • АСУТП на системи кондензат и дестилат на цех ПРАО в АЕЦ”Козлодуй”

 • Модернизация на системите за локализация на авариите( СЛА) на базата на струйно- вихров кондензатор(СВК) на 3 и 4 блок в АЕЦ”Козлодуй”

 • Микропроцесорна информационна система за автоматично измерване на температури, нива и електропроводимости на водните потоци в ХОГ на АЕЦ”Козлодуй”

 • Маркиране на кабелни трасета на системите за безопасност на 5 и 6 блокове на АЕЦ”Козлодуй”

 • Проект за компресор за водород в електролизерна станция в АЕЦ”Козлодуй” – част КИП и А

 • Технически проект на изследователски реактор с мощност 200 kW- част СКУ и СУЗ (Реконструкция на реактора ИРТ-2000 на БАН)

 • Технически отчети за безопасност - част СКУ / СУЗ на:

  • Цех ПРАО – част СКУ

  • Реконструкция на СЛА на базата на СВК на блокове 3 и 4 в АЕЦ”Козлодуй” – част СКУ

  • Блокове 3 и 4 на АЕЦ”Козлодуй”, част СУЗ

  • Хранилище за съхранение на отработено гориво(ХОГ) - част СКУ

  • Оценка на безопасността на реактор с мощност 200 kW - част СКУ и СУЗ (Реконструкция на реактора ИРТ-2000 на БАН).