Български
  English
  Русский
ТЪРСЕНЕ В САЙТА      

Специалности: Автоматизирани системи за управление и мониторинг

Основни дейности:

Проектиране и внедряване на базирани на съвременни хардуерни и софтуерни решения автоматизирани системи за управление /промишлена автоматизация и автоматизация на технологични процеси/, системи за дистанционно управление, устройства и системи за мониторинг, компоненти и модули за автоматизация, индустриални компютри и периферия, специализиран софтуер, контролно-измервателни уреди, системна интеграция, инженеринг, консултации, авторски надзор, обучение и др.

Специализирани програмни продукти:

Специализиран приложен софтуер за разработване на проекти и програмиране на ПЛК на Rockwell Automation и Siemens.

По-важни проекти:

  • Автоматизирана система за управление на технологичния процес на Цех за преработка на РАО в АЕЦ “Козлодуй”;
  • Система за Радиационен контрол на Цех за преработка на РАО в АЕЦ “Козлодуй”;
  • Система за измерване на обемна активност на аерозоли в помещенията на Цех за преработка на РАО в АЕЦ “Козлодуй”;
  • Система за мониторинг на изхвърлянията през комина (вентилационна система) на Цех за преработка на РАО в АЕЦ “Козлодуй”;
  • Система за определяне на коефициента на очистка на аерозолните филтри на вентилационната система на Цех за преработка на РАО в АЕЦ “Козлодуй”;
  • Модернизация управлението на мостовите кранове в ХОГ на АЕЦ “Козлодуй”;
  • Радиационен контрол на стационарна лаборатория за радиационна дефектоскопия на площадката на АЕЦ “Козлодуй”;
  • Радиационен контрол на изследователски реактор ИРТ-2000 на БАН – Технически проект;
  • Подмяна на системата за защити и блокировки с цифрова (на базата на програмируеми логически контролери, РС или др.) – Идеен проект.