Български
  English
  Русский
ТЪРСЕНЕ В САЙТА      

Проекти: Проекти в областта на енергетиката
 • Доклад за Техническа обосновка на безопасността на ХОГ в АЕЦ Козлодуй, 2002 г.

 • Доклад за Техническа обосновка на безопасността на Ц ПРАО в АЕЦ Козлодуй, 2002

 • Методология за инвентаризация на кондиционирани РАО, обект на изследване за дългосрочно съхранение

 • Технически правила за експлоатация на Ц ПРАО в АЕЦ Козлодуй

 • Нова система за кондициониране на БЩУ на блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй, 2003

 • Контрол на влага и плътност и посока на филтрация на дигите на двойния канал, 2002 - 2005

 • Модернизация управлението на мостовите кранове в ХОГ, 2002

 • Модернизиране на автоматичното измерване на температура, ниво и електропроводност на водните потоци в ХОГ, 2003

 • Анализ и проектиране за реконструкция на изследователския реактор ИРТ-2000 в реактор с ниска мощност, 2002 - 2005

 • Идеен проект за Гореща клетка в националното хранилище за РАО “Нови хан”, 2005

 • Енергийно и стратегическо планиране на ядрения сектор на Република България, 2002-2003 г.

 • Изследване ефективността на технологиите за улавяне на СО2 от ТЕЦ и тяхната приложимост в България, сравнение с ядрената опция за България. Изследователски проект на МААЕ, 2002 – 2005 г.

 • Разработване на тръжни документи за АЕЦ Белене, 2004 – 2005 г.

 • Разработване на проект на наредба за осигуряване на безопасността на изследователски реактори, 2004

 • Уплътнено съхраняване на чохли с ОЯГ от ВВЕР-440 и ВВЕР-1000 в ХОГ на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД – 2002 –2003 г.